ވެލިދޫގެ 2 ވަނަ އައުޓްޑޯ ޖިމް ހުޅުވައިފި

ވެލިދޫގައި ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރި ދެވަނަ އައުޓްޑޯ ޖިމް މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވައިފި އެވެ.  ވެލިދޫ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ މި ޖިމް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވީ ޔޫތް…

ވެލިދޫ މަގު ހަދަން ގިނަ މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ވެލިދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރޯޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އާރުޑީސީއިން މިދިޔަ…

ވީއެފްއެފްގެ އާ ދެ މަގާމެއް އުފައްދަނީ

ވެލިދޫ ފިއުޗަ ފައުންޑޭޝަން (ވީއެފްއެފްގެ) އަންހެނުންގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޒުވާނުންގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު އުފައްދާނެ ކަމަށް އިއްޔެ އެ ޖަމިއްޔާ…