ރައީސް ސޯލިހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ނޫނަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބުރޫކް އަޒީޒު މިއަދު ވިދާޅުވި…

ވެލިދޫގެ 2 ވަނަ އައުޓްޑޯ ޖިމް ހުޅުވައިފި

ވެލިދޫގައި ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރި ދެވަނަ އައުޓްޑޯ ޖިމް މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވައިފި އެވެ.  ވެލިދޫ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ މި ޖިމް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވީ ޔޫތް…