މަނަދޫގައި އޮތް އަވަށު ފޯރި

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު - މަނަދޫގައި އޮންނަ ދެ އަވަށް ކަމަށްވާ އިރުމަތީ އަވަށާއި ހުޅަނގު އަވަށާ ދެމެދު ބޮޑު ނުތަނަވަސް ކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ އުމުރުން ނުވަވަރަށް އަހަރުގައި…

އަތޮޅުގެ ދެ ބޭފުޅަކަށް ގައުމީ އިނާމު

މި އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ބޭފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ލިބިލައްވައިފި އެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮގުން ހިތްވަރު…

ސޮނޭވާގެ އެހީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް

ރާއްޖޭގައި މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓް ހިންގާ ސޮނޭވާ ގުރޫޕުން މި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. މި އަތޮޅުގައި ސޮނޭވާ ޖާނީގެ ނަމުގައި ރިސޯޓެއް…

މަނަދޫ ކައުންސިލަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށްރުއްގަސް ކަނޑައިގެން މި އަތޮޅު މަނަދޫ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރުމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނީ ނ. މަނަދޫގެ އަލަށް…