ރައީސް ސޯލިހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ނޫނަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބުރޫކް އަޒީޒު މިއަދު ވިދާޅުވި…

ކޮވިޑް ފެތުރި އަތޮޅުގެ 4 ރަށް ބަންދު

ކޮވިޑް ފެތުރި މި އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއް ފުރަބަންދުގައި އޮތް ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ނެރެފައިވާ މޮނީޓަރިންގައިވާ…

މަނަދޫ ކައުންސިލުން 3 ސުކޮލަޝިޕް ދެނީ

މަނަދޫގައި ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ތިން ސުކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު މަނަދޫ ކައުންސިލިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި…

މަނަދޫގައި އޮތް އަވަށު ފޯރި

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު - މަނަދޫގައި އޮންނަ ދެ އަވަށް ކަމަށްވާ އިރުމަތީ އަވަށާއި ހުޅަނގު އަވަށާ ދެމެދު ބޮޑު ނުތަނަވަސް ކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ އުމުރުން ނުވަވަރަށް އަހަރުގައި…

އަތޮޅުގެ ދެ ބޭފުޅަކަށް ގައުމީ އިނާމު

މި އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ބޭފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ލިބިލައްވައިފި އެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮގުން ހިތްވަރު…