ރަދުން ހިތްޕުޅާވި ހޮޅުދޫ ނަށާ ކުއްޖާ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު -- އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލުގެ ރަސްކަމުގެ ފަހުކޮޅުގައި އެ ރަދުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޚާއްޞަ ދެ ރަސްމިއްޔާތެއް އޮތެވެ. އެއީ އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވާ…

ތާރީހީ ނަޒަރަކުން މާފަރު އޮފީސް

 މުޙައްމަދު ނަސީމް/ ނ. މާފަރު - މީލާދީން 1960ގެ ނ. އަތޮޅު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އޭރު ނ. މާފަރުގައި ހުރީ ވަރަށް އާދައިގެ ރަށު އޮފީހެކެވެ. އޭރު…