ރައީސް ސޯލިހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ނޫނަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބުރޫކް އަޒީޒު މިއަދު ވިދާޅުވި…

ލަންދޫ ބަނދަރުގެ %72 ނިންމައިފި

މި އަތޮޅު ލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ %72 ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަޝްރޫއު ހިންގާ އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ޖުމްލަ 35.60 މިލިއަން ރުފިޔާ…

ލަންދޫ ބަނދަރުގެ ނިމުނީ 26 ޕަސެންޓް

ނ. ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ 26 ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު، އެމްޓީސީސީއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން…