އީދު ހަދިޔާއަކަށް ބެހީ ފޮތި ކޮތަޅު

މި އަތޮޅު ވެލިދޫގެ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންގެ ގުރޫޕެއް ކަމަށްވާ "ކުޑަ ކަންމަތި ނިއު ޖެނެރޭޝަން" (ކޭއެންޖީ) އިން އެ ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ…

މަނަދޫ ކައުންސިލަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށްރުއްގަސް ކަނޑައިގެން މި އަތޮޅު މަނަދޫ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރުމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނީ ނ. މަނަދޫގެ އަލަށް…