ރައީސް ސޯލިހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ނޫނަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބުރޫކް އަޒީޒު މިއަދު ވިދާޅުވި…

ދެ ރަށެއްގެ ސުކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލުން ހޯދަނީ

މި އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގެ ސުކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލުން ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ގެޒެޓްކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި…

މަގޫދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރަން ސާވޭކޮށްފި

ނ. މަގޫދޫއިން މުހައްމަދު ސަމާހު - ނ. މަގޫދޫގެ ފަޅުބޮޑުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭ އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ. ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ ސާވޭ ހަދަން ފަށާފައި ވަނީ…