މަނަދޫ ކައުންސިލުން 3 ސުކޮލަޝިޕް ދެނީ

މަނަދޫގައި ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ތިން ސުކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތު މަނަދޫ ކައުންސިލިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި…

މަނަދޫ ކައުންސިލަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށްރުއްގަސް ކަނޑައިގެން މި އަތޮޅު މަނަދޫ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރުމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނީ ނ. މަނަދޫގެ އަލަށް…