ކޮވިޑް ފެތުރި އަތޮޅުގެ 4 ރަށް ބަންދު

ކޮވިޑް ފެތުރި މި އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއް ފުރަބަންދުގައި އޮތް ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ނެރެފައިވާ މޮނީޓަރިންގައިވާ…