މިލަދޫ ބަނދަރުގެ %50 ނިމިއްޖެ

މިލަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ %50 ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓުރެކްޓާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މިލަދޫ ބަނދަރުގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް…

ލަންދޫ ބަނދަރުގެ %72 ނިންމައިފި

މި އަތޮޅު ލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ %72 ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަޝްރޫއު ހިންގާ އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ޖުމްލަ 35.60 މިލިއަން ރުފިޔާ…

ހެނބަދުއަށް އާ ބަނދަރެއް ލިބިއްޖެ

މި އަތޮޅު ހެނބަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމިއްޖެ އެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ވަނީ މި މަހުގެ…

ލަންދޫ ބަނދަރުގެ ނިމުނީ 26 ޕަސެންޓް

ނ. ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ 26 ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު، އެމްޓީސީސީއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން…