އީދު ހަދިޔާއަކަށް ބެހީ ފޮތި ކޮތަޅު

މި އަތޮޅު ވެލިދޫގެ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންގެ ގުރޫޕެއް ކަމަށްވާ "ކުޑަ ކަންމަތި ނިއު ޖެނެރޭޝަން" (ކޭއެންޖީ) އިން އެ ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ…

ވެލިދޫއަށް މޫދު އުދޯނޔެއް ލިބިއްޖެ

ވެލިދޫ ލޯކަލް ޕިކިނިކް ބީޗަކީ އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހިތްގައިމުކޮށް، ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އެއް ގޮނޑުދަށެވެ. އަމިއްލަ ބަޔަކު ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ މި ގޮނޑުދޮށުގެ…