އީދު ހަދިޔާއަކަށް ބެހީ ފޮތި ކޮތަޅު

މި އަތޮޅު ވެލިދޫގެ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންގެ ގުރޫޕެއް ކަމަށްވާ "ކުޑަ ކަންމަތި ނިއު ޖެނެރޭޝަން" (ކޭއެންޖީ) އިން އެ ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ…