ހޮޅުދޫގެ ދެ މިސްކިތްތެއް މަރާމާތު ކުރަނީ

މި އަތޮޅު ހޮޅުދޫގެ ދެ މިސްކިތެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން އިއްޔެ އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ…