ރައީސް ސޯލިހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ނޫނަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބުރޫކް އަޒީޒު މިއަދު ވިދާޅުވި…

ކޮވިޑް ފެތުރި އަތޮޅުގެ 4 ރަށް ބަންދު

ކޮވިޑް ފެތުރި މި އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއް ފުރަބަންދުގައި އޮތް ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ނެރެފައިވާ މޮނީޓަރިންގައިވާ…

ރަދުން ހިތްޕުޅާވި ހޮޅުދޫ ނަށާ ކުއްޖާ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު -- އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލުގެ ރަސްކަމުގެ ފަހުކޮޅުގައި އެ ރަދުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޚާއްޞަ ދެ ރަސްމިއްޔާތެއް އޮތެވެ. އެއީ އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވާ…

ހޮޅުދޫ ލީގް ހޮލިޑޭ ކަޕް ފަށައިފި

އަތޮޅުގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ހޮޅުދޫގައި "ހޮޅުދޫ ލީގް ހޮލިޑޭ ކަޕް 2020" ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. މި…