އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަށް ރޭ ޖެހުނު…

ސިޔާސީގޮތުން ފާޑު މިކިޔެނީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމަކާތޯ؟

ސިޔާސީ މަޝްރަހްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ފާޑުކިއުންތައް ކިޔާނެ ބައެއްކަން ޔަގީނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު ތިމާއަށް ދެކެވެނީ…

ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު ހަމަޖައްސައިފި

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ދިގުމުއްދަތަކަށް އަދި މިހާރުވެސް…

ވެލިދޫ އަށް އުދަ އަރައިފި

މިއަދު މެންދުރު 11 ޖަހާކެއްހާއިރު ވެލިދުއަށް އުދަ އަރަން ފަށައިފިއެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ އިބުރާއިމް އަލީ ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނާއި އެމްޓީސީސީ ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު…

ނަމާދުގެ ނަމުގައި ހިންގީ ލޯބީގެ ވޯކްޝްޕެއް

ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހިން އުޅެމުން އައީ ވަރަށްވެސް އާދައިގެ މެދު މިނެއްގެ ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެޒަމާނުގެ ތައުލީމު އުގެނުމުގެ ވަސީލަތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިލްމަކީ މާކަ ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ…

ތުރުކީގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ތުރުކީގެ ވެރިރަށް އަންކާރާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފިއެވެ.  ތުރުކީގައި ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި 95 މީހުން މަރުވެ 200 އަށް…