އަންހެނުންގެ މައުރަޒުގެ ތަރިއަކީ "ވަހީދާ"

ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސިބަތުގައި ނ.ވެލިދޫގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ކާބޯތަކެއްޗާއި އަތްތެރިކަމުގެ މައުރަޒުގެ އެންމެ ގިނަ ވަނަތައް ހާސިލްކޮށް މައުރަޒުގެ ތަރިއަކަށް މުގުރިގޭ ވަހީދާ ޔޫސުފް…

މޭނާ ހައްސާނާ އެކު މުޅިން ތަފާތު ދަތުރެއް

ހަވީރު ނޫހުގައި ހަތް އަހަރު ދުވަހު ނޫސްވެރިކަން ކުރުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިކަމާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ދުރަށް ދިއުމަށް ނިންމީމެވެ. ބައްޕަގެ އެދުމުގެ މަތިން އާއިލާގެ ވިޔަފާރީގައި އެހީވުމަށް…