ގޯޅި އެފްސީ އާއި ރާޅު ކަމަނަ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

މިއަތޮޅު ޅޮހީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "ރަންބިން ފިއެސްޓާ ފުޓްސެލް ޓޯނަމަންޓު 2021"ގެ ފިރިހެންބައިން ޗެމްޕިއަންކަން ގޯޅި އެފްސީ އަދި އަންހެންބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާޅު ކަމަނަ ހޯދައިފި އެވެ.…

ހޮޅުދޫ ލީގް ހޮލިޑޭ ކަޕް ފަށައިފި

އަތޮޅުގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ހޮޅުދޫގައި "ހޮޅުދޫ ލީގް ހޮލިޑޭ ކަޕް 2020" ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. މި…

ރަންބިން ފިއެސްޓާ ފަށައިފި

އަޙްމަދު އައިމަން/ ނ. ޅޮހީން - ޅޮހީގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ  ބޮޑު ފިއެސްޓާ ރަންބިން ކަޕްގެ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ އޯޕެނިންގ ސެރެމަނީއަށްފަހު މެޗް…