ހޮޅުދޫ ލީގް ހޮލިޑޭ ކަޕް ފަށައިފި

އަތޮޅުގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ހޮޅުދޫގައި "ހޮޅުދޫ ލީގް ހޮލިޑޭ ކަޕް 2020" ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. މި…

އަތޮޅުގެ އާބާދީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެ

މި އަތޮޅުގެ އާބާދީ 58 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން އާންމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އެ އިދާރާއިން އިއްޔެ…

ޅޮހީ ޑިނާ ނައިޓް ވަރަށް ކުލަގަދަ

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނ. ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށް ރޭ ބޭއްވި "ޑިނަރ ނައިޓް" ވަރަށް ކުލަގަދަ އެވެ. ރަށުގެ "މުއްލި" ގޮނޑުދޮށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ…