މަނަދޫގައި އޮތް އަވަށު ފޯރި

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު - މަނަދޫގައި އޮންނަ ދެ އަވަށް ކަމަށްވާ އިރުމަތީ އަވަށާއި ހުޅަނގު އަވަށާ ދެމެދު ބޮޑު ނުތަނަވަސް ކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ އުމުރުން ނުވަވަރަށް އަހަރުގައި…

ރަދުން ހިތްޕުޅާވި ހޮޅުދޫ ނަށާ ކުއްޖާ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު -- އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލުގެ ރަސްކަމުގެ ފަހުކޮޅުގައި އެ ރަދުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޚާއްޞަ ދެ ރަސްމިއްޔާތެއް އޮތެވެ. އެއީ އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވާ…

ތާރީހީ ނަޒަރަކުން މާފަރު އޮފީސް

 މުޙައްމަދު ނަސީމް/ ނ. މާފަރު - މީލާދީން 1960ގެ ނ. އަތޮޅު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އޭރު ނ. މާފަރުގައި ހުރީ ވަރަށް އާދައިގެ ރަށު އޮފީހެކެވެ. އޭރު…

މަރުހޫމް ޒާހިރު ނަސީރުގެ ޒިކުރާ އައު ކުރުން..

ދިވެހި ކުޅިވަރާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ދައުލަތަށް ވެސް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި، ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ ޝަރަފްވެރި ވެރިޔާ މަރުހޫމް ޒާހިރު ނަސީރުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ތައުޒިޔާ…

ސިޔާސީގޮތުން ފާޑު މިކިޔެނީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމަކާތޯ؟

ސިޔާސީ މަޝްރަހްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ފާޑުކިއުންތައް ކިޔާނެ ބައެއްކަން ޔަގީނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު ތިމާއަށް ދެކެވެނީ…

ލޮނުމެދު ކެއުމުން ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކުޑަވޭ!

ލޮނުމެދަކީ ލޭމައްޗަށް ދިޔުމާދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަން އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ކުރެވުނު އާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެޑެލައިޑް ޔުނިވާސިޓީންކުރި މިދިރާސާއިން ހާމަވާގޮތުގައި ލޮނުމެދަކީ ލޭމައްޗަށްދާ މީހުންގެ…

ވެލިދޫގައި މިނިވަން50 ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

ވެލިދޫ ގައި މިނިވަން 50 ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކުން އިއްޔެވަނީ މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ވެލިދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މިގޮތުން މި…

އެނގޭތަ؟

މައުންޓް ޓެމްބޯރާ އަކީ މިހާތަނަށް ތާރީހުގައި ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަލިފާން ބަރުބަދައިގެ ގޮވުމެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ 1815ގަ އެވެ. މި ފަރުބަދަ އަކީ އިންޑޮނޭސިއާގެ…