ނޫނުގެ ގޮނޑުދޮށްތައް ރެދަނުން ދިއްލިފައި

އުޑުމަތީގައި ތަރިތައް ވިދާ ބަބުޅާހެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ މޫދު ރޭގަނޑު ވަގުތުތަކުގައި ވިދާ ބަބުޅާތަން ފެންނަ ފޮޓޯތައް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން އައިސްފައިވެ އެވެ.…

މަނަދޫގައި އޮތް އަވަށު ފޯރި

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު - މަނަދޫގައި އޮންނަ ދެ އަވަށް ކަމަށްވާ އިރުމަތީ އަވަށާއި ހުޅަނގު އަވަށާ ދެމެދު ބޮޑު ނުތަނަވަސް ކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ އުމުރުން ނުވަވަރަށް އަހަރުގައި…

ރަދުން ހިތްޕުޅާވި ހޮޅުދޫ ނަށާ ކުއްޖާ

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު -- އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލުގެ ރަސްކަމުގެ ފަހުކޮޅުގައި އެ ރަދުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޚާއްޞަ ދެ ރަސްމިއްޔާތެއް އޮތެވެ. އެއީ އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވާ…

ތާރީހީ ނަޒަރަކުން މާފަރު އޮފީސް

 މުޙައްމަދު ނަސީމް/ ނ. މާފަރު - މީލާދީން 1960ގެ ނ. އަތޮޅު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އޭރު ނ. މާފަރުގައި ހުރީ ވަރަށް އާދައިގެ ރަށު އޮފީހެކެވެ. އޭރު…