ނޫނުގެ ގޮނޑުދޮށްތައް ރެދަނުން ދިއްލިފައި

އުޑުމަތީގައި ތަރިތައް ވިދާ ބަބުޅާހެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ މޫދު ރޭގަނޑު ވަގުތުތަކުގައި ވިދާ ބަބުޅާތަން ފެންނަ ފޮޓޯތައް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން އައިސްފައިވެ އެވެ.…

ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

މި އަތޮޅު ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި…

އީދު ހަދިޔާއަކަށް ބެހީ ފޮތި ކޮތަޅު

މި އަތޮޅު ވެލިދޫގެ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންގެ ގުރޫޕެއް ކަމަށްވާ "ކުޑަ ކަންމަތި ނިއު ޖެނެރޭޝަން" (ކޭއެންޖީ) އިން އެ ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ…

މަނަދޫ ކައުންސިލަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށްރުއްގަސް ކަނޑައިގެން މި އަތޮޅު މަނަދޫ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރުމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނީ ނ. މަނަދޫގެ އަލަށް…