ހިޔަލަގެ "އީދު ބޮލަށް ގޮން"

ނ. މަނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ "ހިޔަލަ" ގުރޫޕްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ "އީދު ބޮލަށް ގޮން" އަކީ އެ ޑާންސް ގްރޫޕްގެ ވީޑިއޯ ޗެނެލް ލޯންޗް ކުުރުމަށް…

"ވެލިދޫގައި ކުޅޭ ޝޯ ހަބޭސްވާނެ"

މި އަހަރު ބޮޑު އީދުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ވެލިދޫގައިދޭ ސްޓޭޖް ޝޯ ވަރަށް "ހަބޭސްވާނެ" ކަމަށް އެ ގުރޫޕުން ރޭ ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ އީދު…

ބައޮކަލޯ އިން ވެލިދޫގައި އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި.

           ވެލިދޫގެ ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައޮކަލޯއިން ވެލިދޫގައި "ބައޮކަލޯ ކުއިންސް ފުޓްސަލް ކަޕް" ގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމާ މިމަހުގެ 10 ވަނަދުވަހު ވަނީ…

2 އަހަރު ފަހުން

ސަންގު ޓީވީ ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2016 ނަމުގައި ވެލިދޫގައި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ވެލިދޫގައި މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ކޮންމެ…

ދުވަހުގެ ރެސިޕީ: ގްރީން ސެލެޑް

ލެޓިއުސް އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ. މިގޮތުން ލެޓިއުސް ފަދަ ފެހިކަން ގަދަ ފައިދާހުރި ގިނަ ބާވަތްތަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން މިއަދު މިވަނީ…

ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު ހަމަޖައްސައިފި

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ދިގުމުއްދަތަކަށް އަދި މިހާރުވެސް…