ކެނދިކުޅޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އެޅުމަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ދޭނަން: އެމްޑީޕީ

ނ. ކެނދިކުޅޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އެޅުމަށް ލޯނު ހޯދުމަށާއި އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޑީޕީން ސަޕޯޓް ދީގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި…