ވެލާ ރިސޯޓަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން

އެމެރިކާގެ ޓައިމް މެގަޒިނުން ހޮވާ މިއަހަރުގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލްތަކުގެ ލިސްޓް "ޓައިމް ހަންރެޑް" ލިސްޓުގައި މި އަތޮޅުގެ ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ޓައިމް…

ލޭޑީސް އެމްވީ ވެލިދޫ ގްރޫޕުން ޕްރޮމޯޝަނެއް

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ސާމާނު ވިއްކާ ލޭޑީސް އެމްވީގެ ވެލިދޫ އޭޖެންޓް ހިންގާ ގުރޫޕުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ…