ވެލާ ރިސޯޓަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން

އެމެރިކާގެ ޓައިމް މެގަޒިނުން ހޮވާ މިއަހަރުގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލްތަކުގެ ލިސްޓް "ޓައިމް ހަންރެޑް" ލިސްޓުގައި މި އަތޮޅުގެ ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ޓައިމް…