އެންމެ ބޮޑު ސާވިސްޗާޖް ނޫނުގެ 2 ރިސޯޓަކުން

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ސާވިސްޗާޖް ދިން ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި މި އަތޮޅުގެ ދެ ރިސޯޓެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 'ރިސޯޓް ވޯކާސް…