ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

މި އަތޮޅު ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި…

ރައީސް ސޯލިހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ނޫނަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބުރޫކް އަޒީޒު މިއަދު ވިދާޅުވި…

ވެލިދޫގެ 2 ވަނަ އައުޓްޑޯ ޖިމް ހުޅުވައިފި

ވެލިދޫގައި ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރި ދެވަނަ އައުޓްޑޯ ޖިމް މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވައިފި އެވެ.  ވެލިދޫ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ މި ޖިމް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވީ ޔޫތް…