ލާއޮސް މެޗުގެ ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށައިފި

ލާއޮސްގެ ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު މިރޭ ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ޓިކެޓު ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މިއަދު ހެނދުނު…