ހޮޅުދޫ ލީގް ހޮލިޑޭ ކަޕް ފަށައިފި

އަތޮޅުގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ހޮޅުދޫގައި "ހޮޅުދޫ ލީގް ހޮލިޑޭ ކަޕް 2020" ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. މި…

ރަންބިން ފިއެސްޓާ ފަށައިފި

އަޙްމަދު އައިމަން/ ނ. ޅޮހީން - ޅޮހީގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ  ބޮޑު ފިއެސްޓާ ރަންބިން ކަޕްގެ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ އޯޕެނިންގ ސެރެމަނީއަށްފަހު މެޗް…