ވެލިދޫން ކޮވިޑަށް ދެ މީހަކު ފައްސި ވެއްޖެ

މިއަތޮޅު ވެލިދޫން ދެ މީހަކު އިއްޔެ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް، ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރި ދެ މީހުންނެވެ.…

ވެލިދޫން މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

މިއަތޮޅު ވެލިދޫން މީހަކު މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް، ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ މިހާރު…

ތާރީހީ ނަޒަރަކުން މާފަރު އޮފީސް

 މުޙައްމަދު ނަސީމް/ ނ. މާފަރު - މީލާދީން 1960ގެ ނ. އަތޮޅު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އޭރު ނ. މާފަރުގައި ހުރީ ވަރަށް އާދައިގެ ރަށު އޮފީހެކެވެ. އޭރު…