އެންމެ ބޮޑު ސާވިސްޗާޖް ނޫނުގެ 2 ރިސޯޓަކުން

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ސާވިސްޗާޖް ދިން ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި މި އަތޮޅުގެ ދެ ރިސޯޓެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 'ރިސޯޓް ވޯކާސް…

ނޫނުގެ ގޮނޑުދޮށްތައް ރެދަނުން ދިއްލިފައި

އުޑުމަތީގައި ތަރިތައް ވިދާ ބަބުޅާހެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ މޫދު ރޭގަނޑު ވަގުތުތަކުގައި ވިދާ ބަބުޅާތަން ފެންނަ ފޮޓޯތައް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން އައިސްފައިވެ އެވެ.…

އުމަރު ޒާހިރު އެވޯޑް ވެލިދޫ މަގު ހަދާ ސައިޓަށް

މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ރޯޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)ގެ މަސައްކަތު ސައިޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ހިނގާ ސައިޓްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ދޭ…