ނަޝީދު ކެމްޕޭނަށް ނޫނަށް ވަޑައިގެންފި

މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ޕާޓީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މިއަދު ނޫނުގެ ރަށްތަކަށް…

ރައީސް ކެމްޕޭނަށް މާދަމާ ނޫނުގެ 3 ރަށަކަށް

މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މާދަމާ މިއަތޮޅުގެ ތިން…