Close

ލަންދޫގައި ކުޅައްވަށް އާލާ ކުރުމަށް ކުއްޅަވަށް ގަސް އިންދައިފި

ލަންދޫގައި ކުއްޅަވަށް ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ރަށުގެ ޒުވާނުން ކުރަނީ: ކުއްޅަވަށް ނެތި ދާން އެ ރަށު މީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ

މިއަތޮޅު ލަންދޫގައި ކުޅަވަށް ގަސް ނެތިދިއުމުގެ ބިރު އޮތުމުން އެރަށުގައި ކުއްޅަވަށް ގަސް އިންދައިފި އެވެ. 

ލަންދޫ ލިޔެސް ޖަމިއްޔާ އާއި ޒުވާނުން ގުޅިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ 50 ކުޅަވަށް ގަސް އެ ރަށުގައި އިންދާފަ އެވެ. ލިޔެސް އިން ބުނީ ކުޅަވަށް ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ ކުޅަވަށް ގަހަކީ ލަންދޫގެ ފަހުރަކަށްވާތީ އެ ގަސް ރަށުން ނެތިގެން ނުގޮސް ބޭއްވުމަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރަށް އަލަށް ގެވަޅުދޭ ސަރަހައްދުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުއްޅަވަށް ގަސް ނަގާފައިވާތީ އެ ގަސްތަކަކީ އޭގެ ބަދަލުގައި އިންދި ތަކެތި ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުންޏެވެ.

ލަންދޫ އަކީ ކުޅަވަށް ފާ ގިނަ އަދަދަކަށް ހެދިފައިވާ ރަށެކެވެ. އަދި ކުޅަވަށް ފަންޏަކީ މިހާރު އެ ރަށަށް އަރާ މެހެމާނުންނަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ދޭ ބުއިމަކަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އަދި އެރަށު ކުޅީގައި ވަނީ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ނޭޗާ ޕާކެއް ވެސް ހަދާފަ އެވެ. ލަންދޫއަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް އެކަމުގައި

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a comment
scroll to top