Close
ލަންދޫގައި ކުއްޅަވަށް ގަސް އާލާ ކުރުމަށް ގަސް އިންދައިފި

މިއަތޮޅު ލަންދޫގައި ކުޅަވަށް ގަސް ނެތިދިއުމުގެ ބިރު އޮތުމުން އެރަށުގައި ކުއްޅަވަށް ގަސް އިންދައިފި އެވެ.  ލަންދޫ ލިޔެސް ޖަމިއްޔާ އާއި ޒުވާނުން ގުޅިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ 50 ކުޅަވަށް ގަސް އެ ރަށުގައި އިންދާފަ އެވެ. ލިޔެސް އިން ބުނީ ކުޅަވަށް ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ ކުޅަވަށް ގަހަކީ ލަންދޫގެ ފަހުރަކަށްވާތީ އެ ގަސް ރަށުން ނެތިގެން…

scroll to top