Close
މުޒާހަރާއަކާ ގުޅިގެން ލަންދޫ މީހަކު ސަސްޕެންޑް!

ރައީސް ސޯލިހު މަރަން ގޮވާލި މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މި އަތޮޅު ލަންދޫ ސްކޫލް މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމަތު ލިބުން ގޮތުން މި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނީ ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފިރިހެން މުވައްޒަފެކެވެ. އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީންކުރި މުޒާހަރާއަކާ…

scroll to top