Close
ތިން ރަށެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ސައިޓް އޮފީސް ހަދަނީ

މާފަރާއި ފޮއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށާއި ހެނބަދޫ ފެނުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މި ތިން ރަށުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ސައިޓް އޮފީސް ގާއިމު ކުރަން އެ ކުންފުނިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. މި ތިން ރަށުގައި ސައިޓް އޮފީސް ހެދުމަށް ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރީ މި މަހު އެވެ. މާފަރާއި ފޮއްދޫ ފެނާއި ނަރުދާމާ،…

scroll to top