Close
ނަޝީދު ކެމްޕޭނަށް ނޫނަށް ވަޑައިގެންފި

މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ޕާޓީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މިއަދު ނޫނުގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންފައި ވަނީ މި އަތޮޅު ކުޑަފަރީއަށެވެ. އެ ރަށުގައި އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވި އެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު…

scroll to top