Close
ކުނި އެޅޭނީ ދުރާލާ ގޭޓް ފާސްނަގައިގެން: ވެލިދޫ ކައުންސިލް

މިއަތޮޅު ވެލިދޫ ކުނިގޮނޑަށް ކުނިއުކާލަމުން އައި އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސް، އަންނަ މަހު އެކަކުން ފެށިގެން އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކާލާނަމަ، ކުނި އުކާލެވޭނީ ދުރާލާ ގޭޓް ފާހެއް ހައްދައިން ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގައިވާ ގޮތުން އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކާލާނަމަ، ދޫރާލާ ކުނި އުކާލުމަށް ކައުންސިލަށް ގޭޓް ފާހަށް ފައިސާ ދައްކަންޖޭހެނެ އެވެ. އަދި…

scroll to top