Close
ކޮވިޑަށް 19 މީހުން ފައްސިވެ، ޅޮހީގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް

ޅޮހީން ކޮވިޑް-19 އަށް ތިން މީހުން ފައްސިވީ މީގެ ނުވަ ދުވަަސް ކުރިންނެވެ. އެއީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ ތިބި ބައެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކޮމިއުނީޓީ ސްޕްރެޑަކަށް ގޮސް އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑަށް 19 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ އެވެ. ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު މިއީ ދުވާލަކަށް ދެ މީހުންގެ ފައްސިވުމެކެވެ. ރަށް މިހާރު އޮތީ އަރާފޭބުންމަނާކޮށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގަ އެވެ. މިހާތަނަށް 303 ސާމްޕަލް…

scroll to top