Close
މުޅި އަތޮޅުން އެންމެ ކުރިޔަށް މަގޫދޫ ކައުންސިލް!

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭއިން) އިއުލާންކުރި ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގް 2019 ގައި ނ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ 18 އަތޮޅުގެ ތެރެއިން ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައި ވަނީ 17 ވަނަ އެވެ. މަގުދޫ ކައުންސިލަށް ވަނީ 157 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލާ ވާދަކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއިން 29…

scroll to top