Close
މޭ ހައެއް ހަމަލާގެ އެއް މޭސްތިރިއަކީ މަނަދޫ ހައިޝަމް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ރޭވުމުގެ އެއް މޭސްތިރިއަކީ މި އަތޮޅު މަނަދުއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާާގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ރޭ އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ މޭ ހަވަނަ ދުވަހު…

scroll to top