ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުމަށް ކޯޗުންތަކެއް ތަމްރީނު ކުރަންޖެހޭ: އަމްޖަދު

ނ. ވެލިދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ރަށުގައި ކޯޗުންތަކެއް ތަމްރީނު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޔަންގް ވިޒްޑަމްގެ ރައީސް އަމްޖަދު ހުސެއިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަމްޖަދު މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ޔަންގް ވިޒްޑަމް އާއި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ވެލިދޫގައި މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯޗިން ކޭމްޕާ ބެހޭ މައޫލޫމާތު ދެއްވަމުންނެވެ.

"ޑީ" ލައިސަންސް ކޯޗިންގް ކޭމްޕް މިއަދު ވެލިދޫގައި ފަށާއިރު މި ކޭމްޕް ނިންމާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 07 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ކޮމެންޓް

މި ލިޔުމަށް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ

TEST