ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ޝެއިހް އަބްދުﷲ އާމިރުގެ ދަރުސެއް ވެލިދޫގައި ދީފި

ދީނަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ޝެއިހް އަބްދުﷲ އާމިރުގެ ދަރުސެއް ވެލިދޫގައި ދީފި އެވެ.

ވެލިދޫ މަސްޖިދުލް އަދާލަތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ދަރުސަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ވެލިދޫ ކައުންސިލު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލު ގުޅިގެން ބޭއްވި ދަރުސެކެވެ.

މި ދަރުސުގައި ސުވަރުގޭގެ ނިއުމަތްތަކާއި ރޯދަވެރިންނަށް ހުރި ނިއުމަތްތަކުގެ މަޗަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ކޮމެންޓް

މި ލިޔުމަށް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ

TEST