ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތް "މަސްޖިދުއްރަހުމަތު"، ރައީސް ސޯލިހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވ.   ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތަކުން ކެނދިކުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށްދެއްވި މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ، އިއްޔެ ހަވީރު އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ ރައީސް ސޯލިހު އާއި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ) މަނިކެވެ.   އެއްފަހަރާ 550 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭ ޖާގަ ހިމެނޭ މި މިސްކިތަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

ނ.އަތޮޅު ސީ އެމްބިޔުލެންސް ރޭ ފަތިހު 5:25 ހާއިރު ނ. މާޅެންދޫ ބޭރުތޮއްޓަށް އަރައިފިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގީ ރޭގައި ނ.މާޅެންދޫން ހާލު ބޮޑު ބަލިމީހަކު ބަލާގޮސް ބަލިމީހާގޮވައިގެން ނ.މަނަދޫ އަށް ދިޔުމަށް ފުރިތަނާއެވެ. މާޅެންދޫން އެންޑީ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި މީހަކު ބުނީ އެހާދިސާ ހިނގީ މާޅެންދޫން ބަލިމީހާ ގޮވައިގެން މަނަދޫއަށް ފުރި...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތް ހަވާކުކޮށްފައި ވަނީ ޓޫއޭ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއާ އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އެވެ.

ކިޔުމަށް

ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި ފެލްކަންސް އިން ނަގައިފި އެވެ. މަގޫދޫގައި އަލަށް ހެދި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ފެލްކަންސް ތަށި އުފުލާލާފައި ވަނީ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ރެޑް ރޭވަންއާ ބައްދަލުކޮށް، ޕެނެލްޓީ ޖަހައިން 5-4 އިން ނެވެ. ފޯރިގަދަ...

ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ، ނ. އަތޮޅު މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ވައްޓާ ނުލައްވާ ހަޒީރުވެވަޑައިގެންނެވި ދެ މެމްބަރުންނަކީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔޫނުސް އަލީ އާއި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ކަމަށް މަޖިލިސް އިން އާންމުކުރި ހާޒިރީން ދައްކައިފި އެވެ. މަޖިލިހުން އާންމު...

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫ ގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދޭންފެށި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ފުޅާކޮށް 3 މުވައްޒަފުންނާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ދޭން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއްވެސް މެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ އަހަރު ލިބެންފެށުނު މިޚިދުމަތުން ވެލިދޫގެ ރަައްޔިތުންވަނީ އުފަލުން ފުރިފައެވެ. މިހާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ވެލިދޫ ބްރާންޗް އިން ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ނ.އަތޮޅުގައި އާބާދީ...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލޮލުގެ ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ފެށުމަށް މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލާއި ސްޕަވިޝަން އޮޕްޓިކަލްސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ކޭމްޕްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު 14:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް ނ.މަގޫދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި، 23 ނޮވެމަބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު...

ކިޔުމަށް

ނ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާ އެކު މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި، މެމްބަރު ވިދާޅުވީ މިފަދަ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމުމަކީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ނ. އަތޮޅުގެ ޓޫރިޒަމް...

ކިޔުމަށް

ދެހާސްތޭރަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އައީ ގިނަގުނަ ފިއްތުން ތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރުގެ ސަރުކާރުން ސީދާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އެތައް މިނިވަންކަމެއް ނިގުޅައިގަތެވެ. ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ދިވެހި ރާއްޖެ ވަނިކޮށް 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު...

ކިޔުމަށް

ނ.މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އަންނަ މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު ފޭސްބުކް އޮފިޝަލް ޕޭޖްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މާފަރު އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމަށް ސަރުކާރުގެ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 66
TEST