އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަށް ރޭ ޖެހުނު ހާޓް އެޓޭކާ ގުޅިގެން އެކަމަނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވިކަން ހޮސްޕިޓަލުން ޔަގީންކޮށްދީފައި މި ވަނީ އެކަމަނާގެ ހާލު ވަރަށް ނާޒުކު ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައި...

ކިޔުމަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި 45 މީހުން މަރުވެ 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ. މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ޕާކިސްތާނު ގަޑިން 9:30 ހާއިރު އެވެ. ބަލޮކިސްތާން ޕްރޮވިންސުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނީ އެ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ...

ކިޔުމަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އަދި އެންމެ ފުން ޓަނެލް ސްވިޒަލޭންޑުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ގޮއްތާޑް ޓަނެލްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ޓަނެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ޓަނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ބޮޑެތި ލީޑަރުން ކަމުގައިވާ ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް، އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު މެއްޓިއޯ ރެންޒީ، ފްރާންސްގެ ރައީސް ފްރަންސުވާ އޮލާންޑު އަދި އޮސްޓްރިޔާގެ ޗާންސެލަރ ކްރިސްޓިއަން ކަރން...

ކިޔުމަށް

ސިޔާސީ މަޝްރަހްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ފާޑުކިއުންތައް ކިޔާނެ ބައެއްކަން ޔަގީނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު ތިމާއަށް ދެކެވެނީ ސާބިތު ހިފޭ ވާހަކައެއްތޯ ބެލުން މުހިންމެވެ. މިދުވަސްވަރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންނެވެ. ގުދުރަތީ މިފަދަ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް...

ކިޔުމަށް

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ދިގުމުއްދަތަކަށް އަދި މިހާރުވެސް އދ.ގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސެނެގާލްގެ ފާތިމާ ސަމްބާ ސަމޫރާއެވެ. ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ފާތިމާ ހަމަޖެއްސެވީ އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ޖެރޯމް ވޯލްކޭ، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ތަކާކާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅައިގެ...

ކިޔުމަށް

ރާއްޖޭގައި ބާރު މިނެއްގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ޑެންގޫ ހުން ޖެހިގެން މިއަދު މެންދުރު އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ހަތް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.  ނޫނު ޑެއިލީއަސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ފާފު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކަމުގައެވެ. މި ކުއްޖާ އައިޖީއެންއެޗް އަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މާލެ ގެނައިއިރުވެސް...

ކިޔުމަށް

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މެޓު އޮފީހުން ބުނެފައި ވަނީ މިއަދުގެ މެނދުރު ފަހު 03:00 އިން އިރު އޮއްސި 06:00 އަށް ގުގުރުމާއިއެކު ދެކުނުގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި ވިލާގަޑުގައި ގަޑިއިރަކު 45 މޭލު ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް...

ކިޔުމަށް

މިއަދު މެންދުރު 11 ޖަހާކެއްހާއިރު ވެލިދުއަށް އުދަ އަރަން ފަށައިފިއެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ އިބުރާއިމް އަލީ ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނާއި އެމްޓީސީސީ ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އުދަ އަރާ ސަރަހައްދައް ވެއްޔާއި ވެލި ގޯނި ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައެވެ. އުދަ އަރަނީ ވެލިދޫގެ ދެކުނު ފަރާތުން ކަމަށް އިބުރާހިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އުދައިގެ ސަބަބުން...

ކިޔުމަށް

ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހިން އުޅެމުން އައީ ވަރަށްވެސް އާދައިގެ މެދު މިނެއްގެ ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެޒަމާނުގެ ތައުލީމު އުގެނުމުގެ ވަސީލަތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިލްމަކީ މާކަ ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ އެއްޗަކަށް ނުވެއެވެ. އަދި ލިބި ހުރި އިލްމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަސޭހަ ވަސީލަތްތަކެއް އޭރުގައި ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ދީނުގެ ކަންކަން ދިވެހިންނަށް އެނގެނީ މެދު މިނަކަށްށެވެ. ހަރާމް ހަލާލާއި، ވާޖިބާއި ސުންނަތް ދަނެއެވެ. މި ޒަމާނަކީ ހުރަހެއް...

ކިޔުމަށް

ތުރުކީގެ ވެރިރަށް އަންކާރާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފިއެވެ.  ތުރުކީގައި ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި 95 މީހުން މަރުވެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. މިނިސްޓަރ ދުންޔާއާ ހަވާލާ ދެއްވާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އެ ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް، މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވާފައެވެ. އަންކާރާގައި ފުރަތަމަ ހަމަލާ ދީފައި...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 2
TEST