ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތް "މަސްޖިދުއްރަހުމަތު"، ރައީސް ސޯލިހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވ.   ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތަކުން ކެނދިކުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށްދެއްވި މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ، އިއްޔެ ހަވީރު އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ ރައީސް ސޯލިހު އާއި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ) މަނިކެވެ.   އެއްފަހަރާ 550 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭ ޖާގަ ހިމެނޭ މި މިސްކިތަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

ނ.އަތޮޅު ސީ އެމްބިޔުލެންސް ރޭ ފަތިހު 5:25 ހާއިރު ނ. މާޅެންދޫ ބޭރުތޮއްޓަށް އަރައިފިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގީ ރޭގައި ނ.މާޅެންދޫން ހާލު ބޮޑު ބަލިމީހަކު ބަލާގޮސް ބަލިމީހާގޮވައިގެން ނ.މަނަދޫ އަށް ދިޔުމަށް ފުރިތަނާއެވެ. މާޅެންދޫން އެންޑީ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި މީހަކު ބުނީ އެހާދިސާ ހިނގީ މާޅެންދޫން ބަލިމީހާ ގޮވައިގެން މަނަދޫއަށް ފުރި...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތް ހަވާކުކޮށްފައި ވަނީ ޓޫއޭ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއާ އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އެވެ.

ކިޔުމަށް

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިފާ އިރުކޭތަ މި އަތޮޅަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނާނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:55 ގައި ކަމަށް ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ފަލަކީ އިލްމްގެ ވެބްސައިޓްތަކުގައި ހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މި އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އިރު ކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ، މިއަދު ހެނދުނު 7:36ގަ އެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ކޭތަ ހިފާފައި...

ކިޔުމަށް

ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި ފެލްކަންސް އިން ނަގައިފި އެވެ. މަގޫދޫގައި އަލަށް ހެދި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ފެލްކަންސް ތަށި އުފުލާލާފައި ވަނީ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ރެޑް ރޭވަންއާ ބައްދަލުކޮށް، ޕެނެލްޓީ ޖަހައިން 5-4 އިން ނެވެ. ފޯރިގަދަ...

ކިޔުމަށް

މި އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، އެ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައް ރައީސްއާ ހިއްސާކޮށް ހައްލު ހޯދައިދޭން ރައީސްގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، މި ބައްދަލު ވުމުގައި، ކެނދިކުޅުދޫގެ ކައުންސިލަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި މައްސަލަތަކަކީ، ކުނި ނައްތާލުމުގައި...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން އެންމެ ގިނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ރަށަކަށް މި އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، މަނަދޫ ވެއްޖެ އެވެ. ވަކިވަކި ރަށްރަށުގައި މައުލޫމާތާއި އެ ރަށްރަށުގައި ހިނގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލް ހިމަނައިގެން ރައީސް އޮފީހުން މިދިޔަ ހަފްތާ އިފްތިތާހު ކުރި، "އައިލްސް" ވެބްސައިޓުގައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައިވާ ގޮތުގައި، މިއަހަރުގައި ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން މަނަދޫގައި 11 މަޝްރޫއެއް ހިންގާއިރު...

ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ، ނ. އަތޮޅު މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ވައްޓާ ނުލައްވާ ހަޒީރުވެވަޑައިގެންނެވި ދެ މެމްބަރުންނަކީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔޫނުސް އަލީ އާއި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ކަމަށް މަޖިލިސް އިން އާންމުކުރި ހާޒިރީން ދައްކައިފި އެވެ. މަޖިލިހުން އާންމު...

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫ ގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދޭންފެށި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ފުޅާކޮށް 3 މުވައްޒަފުންނާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ދޭން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއްވެސް މެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ އަހަރު ލިބެންފެށުނު މިޚިދުމަތުން ވެލިދޫގެ ރަައްޔިތުންވަނީ އުފަލުން ފުރިފައެވެ. މިހާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ވެލިދޫ ބްރާންޗް އިން ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ނ.އަތޮޅުގައި އާބާދީ...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލޮލުގެ ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ފެށުމަށް މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލާއި ސްޕަވިޝަން އޮޕްޓިކަލްސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ކޭމްޕްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު 14:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް ނ.މަގޫދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި، 23 ނޮވެމަބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 77
TEST