ނ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ތިން ރަށަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ އަންނަ މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހެވެ. ވެލިދޫ، ޅޮހި އަދި ފޮއްދޫ ހިމެނޭ ގޮތަށް ބާއްވާ މި ފުޓްސަލް މުބާރާތަކީ...

ކިޔުމަށް

ވެމްކޯއިން ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން އަލުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ނ،ރ، ބ އަދި ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކުނި ގެންދާނީ ރ. ވަންދޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރުގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިރަށު ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 1:00 ނިޔަލަށެވެ. އިނާމު ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ. މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުހުވަހު އެވެ.

ކިޔުމަށް

  ނ. މަގޫދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހަފްތާއެއް ތެރޭ ފެށޭނެ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ފަތުހުﷲ ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވީ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅައިދޭނެ ވާހަކަ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ދެއްކި ކަމަށާއި ކައުންސިލާ ފަތުހުﷲ ހަވާލުވެލެއްވިއިރުން ފެށިގެން ފުޓްސަލް ދަނޑެއް...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކޮންކޯޑް ޕްލާޒާއިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ގިފްޓް ކާޑެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ. މި ގިފްޓް ކާޑުލިބޭނީ ގުރު އުސޫލުންނެވެ. ކޮންމެ 10 ދުވަހަކު އެއްފަހަރު ނަގައި ގުރުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 299 ރުފިޔާއިން މަތީގެ ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ލިބޭ ކޫޕަނުންނެވެ. މި ކޫޕަންތަކުގެ މެދުގައި ނަގައި ގުރުން ހޮވޭ ފަރާތަށް 1000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ދިނުމަށް...

ކިޔުމަށް

ރޯދަ މަހު ނ. ވެލިދޫ ގޭގެއިން ކުނި ނަގާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރެސްޓް ބްލޮކްސް އިން ބުނީ ކުނިވާ ޒާތުގެ ބަދިގެ ޑަސްބިން އާންމު މަސް މަހުގައި 7:00 އިން ފެށިގެން 9:00 އަށް ކުރިން ނެގި ނަމަވެސް ރޯދަ މަހު ބަދިގެ ޑަސްބިން ނެގުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ 8:00...

ކިޔުމަށް

ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލުން ގޭގެ އަށް ގޮސް މަސްދަޅު ކޭސް އިިއްޔެ ބަހައިފި އެވެ. ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ޅޮހީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގެއަކަށް މަސްދަޅު ކޭހެއް ދިނުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމުމާ އެކު ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުންނެވެ. އަދި ރޯދަ މަސް ފެށުމަށް އެއް ދުވަހަށްވެފައި ވަނިކޮށް ޅޮހީ ކައުންސިލުން ވަނީ ކޮންމެ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގެ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މާދަމާ 10:00 އިން ފެށިގެން މަސައްކަތް ނިމެންދެން ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ ކަމަަށް ވެލިދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗް އިން ބުނެފި އެވެ. ފެނަކައިން ބުނީ މި މަސައްކަތް މުޅިން ނިމުމުން ވެލިދޫ ފެނަކައިން ދެމުން އަންނަ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ބޮޑުތަނުން ކުރިއެރުންލިބި ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ...

ކިޔުމަށް

  ސިވިލް ސާވިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ އެކު ނ. ވެލިދޫ މުއައްސަސާތަކުން ރޭ މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޖައުފަރު (ޖޯބެ) މިއަދު ވިދާޅުވީ މި މާހެފުމަކީ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރަން ބޭއްވި މާހެފުމެއް ކަމަށެވެ. "މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ނޮދަން އޭރިޔާ ގުޅިގެން ހިންގި  އަލިފާން ނިއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަަށް މިއަދު ސެޓްފިކެޓް ދީފި އެވެ. މި ކޯހުގައި 15 ބައިވެރިއަކު ވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލު ކޮށްފަ އެވެ. ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތް ބާއްވާފައި ވަނީ ވެލިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ހޯލުގަ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހަފުތާއަކަށް ކުރިޔަށް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 69