ވެލިދޫގެ ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައޮކަލޯއިން ވެލިދޫގައި "ބައޮކަލޯ ކުއިންސް ފުޓްސަލް ކަޕް" ގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމާ މިމަހުގެ 10 ވަނަދުވަހު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް ބައޮކަލޯއިން މައުލޫމަތުދެއެވެ. މިމުބާރަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަންނަ ސެޕްޓޭމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ވެލިދޫގައި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވެލިދޫގައި ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

ސަންގު ޓީވީ ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2016 ނަމުގައި ވެލިދޫގައި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ވެލިދޫގައި މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރު މި މުބާރާތްވަނީ އެކި އެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައެވެ. މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި ކަމަށް މުބާރާތް ހިންގާ...

ކިޔުމަށް

ލެޓިއުސް އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ. މިގޮތުން ލެޓިއުސް ފަދަ ފެހިކަން ގަދަ ފައިދާހުރި ގިނަ ބާވަތްތަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން މިއަދު މިވަނީ އާންމު ވެފައެވެ. ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބައެވެކެވެ. މިއަދު ދުވަހުގެ ރެސިޕީގެ ގޮތުގައި މި ގެނެސްދެނީ "ގްސީން ސެލެޑް" އެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ބޮނޑި...

ކިޔުމަށް

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ދިގުމުއްދަތަކަށް އަދި މިހާރުވެސް އދ.ގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސެނެގާލްގެ ފާތިމާ ސަމްބާ ސަމޫރާއެވެ. ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ފާތިމާ ހަމަޖެއްސެވީ އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ޖެރޯމް ވޯލްކޭ، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ތަކާކާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅައިގެ...

ކިޔުމަށް

ގުޅުމެއް ދެމި އޮތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންވާ އިތުބާރު ދެއޮތުމެވެ. ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ތެދުވެރި ކަމެކެވެ. އިތުބާރާއި ނުލައި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ކުރިޔާށް ނުދާނެކަމީ ކޮންމެ ބޭފުޅާކުވެސް ގަބޫލުކުރާނޭ ކަމެކެވެ. މުއާމަލާތް ކުރުމަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އިތުބާރު ގާއިމް ކުރުމުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަންތަކެވެ. މައްސަލައެއް ޖެހުމުން އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޑުމައިތިރި...

ކިޔުމަށް

ދިރިއުޅުމަކީ  މިއީބާގެ އެޕިސޯޑް ތައް މި ރަމްޟާންމަހު ޗެނަލް 13އިން  ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބްލޫބޭގައި ބޭއްވި  ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި  ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ޗެނަލް ތޭރައިން ދެއްކުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ނިޔާޒް އާއި އަދި ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ޔޫސުފް...

ކިޔުމަށް

ކިއުކަންބާ އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު ތަރުކާރީ އެކެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކިއުކަންބާ އަކީ ސިއްޙީ އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބޭ ތަރުކާރީއެކެވެ. ކިއުކަންބާގެ %95 އަކީ ފެނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވިޓަމިން ކޭ އަދި ވިޓަމިން ސީ ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވެއެވެ. ކިއުކަންބާގެ ތެރެއިން އެންމެ ފައިދާ ބޮޑީ ގަދަ ފެހި ކުލައިގައި ހުންނަ ކިއުކަންބާ އެވެ. ކިއުކަންބާއިން ލިބޭ ބައެއް...

ކިޔުމަށް

   

ކިޔުމަށް

 

ކިޔުމަށް

ރާއްޖެވަށާ ކަޓަމަރާންޏެއްގައި ބުރުޖަހަމުން ގެންދާ އަބްދުﷲ ޤަފޫރު (ގައްބެ) މިއަދު ހަވީރު 3:00 ހާއިރު ވެލިދޫއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިން ރޭގައި ބުނެފިއެވެ. ގައްބެ ވެލިދޫއަށް އައުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވެލިދޫ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ދަތުރުގައި ގައްބެ ވަނީ ވެލިދޫގައި ރޭ ކުރުމަށް ނިންމާފައި ކަމުގައިވެސް އެންޑީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ގައްބެ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 3