ރާއްޖޭގައި ޒިކާ ވައިރަސް އުޅޭތޯ ބެލުމަށް މިއަހަރު ކުރެވުނު ޓެސްޓުން މިހާތަނަށް ދެ ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ޒިކާވައިރަސް ފެނިއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ޒިކާ ވައިރަހަށް ޓެސްޓުކުރެއްވި 517 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 2 ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. މިދެ މީހުންގެ ގައިން ޒިކާ ފެނުނުކަން ޔަޤީންކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖެއިން...

ކިޔުމަށް

ސިކްސް އޭ ކޮންކޯޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ނުވަތަ ކޮންކޯޑް ގުރޫޕްއޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮންބައެއްކަން ނޭންގޭ ބޭފުލަކު އުޅޭނެ ހެނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ. ސިކްސް އޭ ކޮންކޯޑް އެންޓަރޕުރައިސަސް އަކީ 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި  ރަޖިސްޓްރި ކުރެވި ނ.ވެލިދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.  މާލެ އާއި ވެލިދުއާއި ދެމެދު ބޯޓު ދަތުރު ކުރުމާއި، އާންމު ފަރުދުންނަށް ބޭނުންވާ މުދާ ވިއްކުމާއި، ގެދޮރު އިމާރާތް...

ކިޔުމަށް

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ލޯހުޅުވާލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން ފެންނަނީ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ވީދި ހަފުސްވަމުންދާ މަންޒަރެވެ. ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ބާރުކޮށްލާނަމޭ ހިތާ ގިޔަރު މައްޗަށްޖައްސާލާ ކޮންމެފަހަރަކު ޤައުމުގެ އަސާސީ ގުނަވަންތައް ބިންދަ ބިންދައިގެން ދާ މަންޒަރެވެ. ވެރި ކަމުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީންފެށިގެން ގޮސް އެންމެ ދަށުފަންތިއާއި ހަމަޔަށްވެސް ކަންހުރީ މިބީދައިންނެވެ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިބީދައިން ބަސްބުނާއިރު އެންމެގާތުން ފެންނަ ހުރި މަންޒަރަކީ...

ކިޔުމަށް

ލެޓިއުސް އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ. މިގޮތުން ލެޓިއުސް ފަދަ ފެހިކަން ގަދަ ފައިދާހުރި ގިނަ ބާވަތްތަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން މިއަދު މިވަނީ އާންމު ވެފައެވެ. ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބައެވެކެވެ. މިއަދު ދުވަހުގެ ރެސިޕީގެ ގޮތުގައި މި ގެނެސްދެނީ "ގްސީން ސެލެޑް" އެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ބޮނޑި...

ކިޔުމަށް

ލުނބޮޔަކީ ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. މިގޮތުން ކެއުމުގައި ލުނބޮޔަކީ ދިވެހިން ވަރަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެޗެކެވެ. ލުނބޯ ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާއިރު ލުނބޮއިން ޕުޑިން ވެސް އެޅެއެވެ. މިއަދު ދުވަހުގެ ރެސިޕީގެ ގޮތުގައި މި ގެނެސްދެނީ ލެމަން ޕުޑިން އަޅާނެ ގޮތެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި: 60 ގުރާމު ބަޓަރު/މާޖިރީން 1 ލުނބޯ (ތޮށި ނަގާފައި)

ކިޔުމަށް

ރާއްޖޭގައި ބާރު މިނެއްގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ޑެންގޫ ހުން ޖެހިގެން މިއަދު މެންދުރު އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ހަތް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.  ނޫނު ޑެއިލީއަސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ފާފު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކަމުގައެވެ. މި ކުއްޖާ އައިޖީއެންއެޗް އަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މާލެ ގެނައިއިރުވެސް...

ކިޔުމަށް

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މެޓު އޮފީހުން ބުނެފައި ވަނީ މިއަދުގެ މެނދުރު ފަހު 03:00 އިން އިރު އޮއްސި 06:00 އަށް ގުގުރުމާއިއެކު ދެކުނުގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި ވިލާގަޑުގައި ގަޑިއިރަކު 45 މޭލު ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް...

ކިޔުމަށް

ކިއުކަންބާ އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު ތަރުކާރީ އެކެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކިއުކަންބާ އަކީ ސިއްޙީ އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބޭ ތަރުކާރީއެކެވެ. ކިއުކަންބާގެ %95 އަކީ ފެނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވިޓަމިން ކޭ އަދި ވިޓަމިން ސީ ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވެއެވެ. ކިއުކަންބާގެ ތެރެއިން އެންމެ ފައިދާ ބޮޑީ ގަދަ ފެހި ކުލައިގައި ހުންނަ ކިއުކަންބާ އެވެ. ކިއުކަންބާއިން ލިބޭ ބައެއް...

ކިޔުމަށް

އެހެން ނަމަވެސް ކާއެއްޗެހި ހަޖަމު ކުރުމުގައި އެހީވެދޭ އެ އެއްޗަކީ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އުމުރުކުރުވެ މަރުވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބަކަށް ވެސް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އެއީ އަހަރެމެން ދުފަން ގެންގުޅޭ ފޯކެވެ. ބީޓުލް ނަޓް ނުވަތަ ފޯއް ބޭނުން ކުރަނީ އެ ކެއުމުން ކުރާ އިހުސާސަކުން ކަމަށް ހޯދުންތަކުން ބުނެ އެވެ. އޭޝިޔާގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯކަކީ ނިކޮޓީން އާއި އަލްކޮހޯލް...

ކިޔުމަށް

ހަވީރުގެ ވަގުތު ވެލިދޫގެ އިރުމަތިފަރާތުގައި ބަނދަރުކޮށްލީ ސަޕްލައި އުފުލާ ދޯންޏެކެވެ. ފުރިފައިވަނީ ފެންއަޅާ ޒާތުގެކަޅު ހަންތަކަކުންނެވެ. ސުވާލަކީ ވެލިދޫ އިން ބޯފެން ހުސްވީބާވައެވެ ؟ ކައުންސިލް އިން ވިދާޅުވީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ރިޒާވް ގައި ހުރި ފެންހުސްވީ ކަމުގައެވެ. ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ފެނަށް ވީއެއްނުވީއެއް ނޭނގި ހުސްވާންވީ ކީއްވެބާވައެވެ؟ ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ވެލިދޫ ފެންށް ޖެހުނިއިރުވެސް ފެނުގެ ރިޒާވް ބެލެހެއްޓުމަށް ނުކުޅެދުނީބާވައެވެ. ހަމަ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 5