ވެލިދޫ ދާއިރާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނ. ޅޮހީ އެކްސީޑުން ނަގައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ގަދަ ފަސް ކުޅުންތެރިން.- ފޮޓޯ/ އެލެކްސް އިއްޔެ ޅޮހީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ވެލިދޫ ބައޯކަލޯ އާއި އެކްސީޑް ބައްދަލުކުރި ފައިނަލް މެޗުން އެކްސީޑް ބައޯކަލޯ ބަލިކުރީ 5-1 ލަނޑުންނެވެ. އިއްޔެ މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބު...

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނ. ޅޮހީ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން "އެކްސީޑް" ނަގައިފި އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޅޮހީ ބައިގައި އެކްސީޑް ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ސްޓްރައިކާސް އެފްސީ އާ އެވެ. އެކްސީޑް ޗެމްޕިއަންކަން ނެގީ 3-0 ލަނޑުން މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި...

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ވެލިދޫ ބައިގެ އެންމެ މޮޅު ތިން ކުޅުންތެރިންނަށް އަހުމަދު އައްފާން އާދަމް، މޫސަ އަބްދުﷲ އަދި މުހައްމަދު އާތިކް އަބްދުއްރައްޒާގު ހޮވިއްޖެ އެވެ. މި ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އައްފާން އަދި މޫސަ ނިސްބަތް ވަނީ ވެލިދޫ ބައިގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް ބައޯކަލޯ އަށެވެ. އާތިކް ނިސްބަތް ވަނީ ރަނަރަޕް ޓީމް އެފްސީ ކުޑަކުރާ އަށެވެ. މި...

ކިޔުމަށް

މުބާރާތުގެ ވެލިދޫ ބައިގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް "ބައޯކަލޯ" ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނ. ވެލިދޫ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން "ބައޯކަލޯ" އިން ރޭ ނަގައިފި އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ވެލިދޫ ބައިގައި ބައޯކަލޯއާ ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަކޮށްފައި ވަނީ އެފްސީ ކުޑަކުރާ އެވެ....

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫ ދާއިރާ އަަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިނުވާ ރަށަކީ ނ. ފޮއްދޫ ކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން ބުނީ މިއަދު މި މުބާރާތް ޅޮހި އަދި ވެލިދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގައި ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލާއި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ އާއި ނ. ކުޑަފަރި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ އިތުރަށް 14 ރަށެއްގެ ނަން މިނިސްޓަރު ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފަ އެވެ.

ކިޔުމަށް

ސަރުކާރުން ވައުދުވެފައިވާ ގޮތަށް ނ. ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު، އަހުމަދު ޖައުފަރު ވިދާޅުވީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ދަނޑުގެ މިންއަޅަން އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަނޑުގެ ކަންތައް ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދެ މަސް ދުވަސް...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖް ޗެމްޕިއަން މާފިޔާ އެފްސީއާއި ޑާކް ސިޓީ (ޑީސީ) އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް އިއްޔެ ކުޅެފި އެވެ. ފޮއްދޫ ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ފޯރިގަދަ ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި މެޗުން މޮޅުވެފައި ވަނީ 8-6 އިން މާފިޔާ އެފްސީ އެވެ. ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

ފިތުރު އީދާ ގުޅިގެން ޕާތް އޮފް އިސްލާމުން ނ. ވެލިދޫގައި ބޭއްވި މަސް ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޮއިކޮޓް ޓީމުން ނަގައިފި އެވެ. ރެސްޓް ބްލޮކްސް ސްޕޮންސަކޮށް ރެސްޓް ބްލޮކްސް މަސް ރޭހުގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ދެ ދުވަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމް ބައިވެރިވި...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލްންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފިޔާ އެފްސީން ނަގައިފި އެވެ. މާފިޔާ އެފްސީ އާއި ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ދެމެދު ފޯރި ގަދަ މެޗެއް ފެނުން ނަމަވެސް ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ގޯލް ޖަހަން ލިބުނު ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއްގެ ބޭނުމެއް ނުހިފެ އެވެ. ބޭންޑިތް ބްރަދާސް އަތުން މާފިޔާ އެފްސީ މޮޅުވީ 3 ލަނޑުން 2 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގައި މާފިޔާ ޓީމަށް ގޯލް ޖަހައިދީފައި...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 14