ނ. ޅޮހީ ގުރުއާން މުބާރާތް މާދަމާ ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދު ﷲ ސާލިމް ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތުގައި 85 މީހުން ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ 35 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ސާލިމް...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ރައްޔިތުން ދީނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޕާތް އޮފް އިސްލާމްގެ އޮފީހެއް ވެލިދޫގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ. މި އޮފީސް ހުޅުވައިދެއްވީ ޝެއިހް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހުމަދު އެވެ. ޕާތް އޮފް އިސްލާމް އިން ބުނީ މި އޮފީހަކީ ދީނަށް ލޯބިކުރާފަރާތްތަކުގެ ހިލޭ އެހީއާ އެކު ބިނާކުރި...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ޒުވާނުންގެ ދީނީ ސުވާލުތަކަށް އަމާޒުކޮށް، ޝެއިހް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހުމަދު ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ޝެޝަނެއް މިއަދު 2:30 ގައި ޔޫތް ސްކޮޔާގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ސެޝަނަކީ ވެލިދޫ ރައްޔިތުން ދީނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާ "ޕާތް އޮފް އިސްލާމް" އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ސެޝަނެކެވެ. މިސެޝަންގެ އިތުރުން ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޝޭހް ފަރީދު...

ކިޔުމަށް

"ހަޔާތުގެ ނިމުން" މި މައުލޫއަށް ޝެއިހް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހުމަދު ދެއްވާ ދަރުސެއް މާދާމާ ރޭ  ނ. ހޮޅުދޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ހޮޅުދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ މި ދަރުސަކީ ހޮޅުދޫ އިސްލާމިކް މޫވްމަންޓާއި އެރަށު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބާއްވާ ދަރުސެއް ކަމަށެވެ. ދަރުސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ މާދަމާ ރޭ މެނާ ސްކޫލްގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން...

ކިޔުމަށް

  ޝެއިހް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހުމަދުގެ ހާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެލިދޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ދަރުސް ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ 20:45 ގައި ނ. އަތޮޅު ތައުލީމަރުކަޒުގަ އެވެ. "ނަފްސީ، ނަފްސީ"ގެ ނަމުގައި ބައްވާ މި ދަރުސަކީ ރައްޔިތުން ދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާ ޕާތް އޮފް އިސްލާމުން އިންތިންޒާމުކޮށްގެން...

ކިޔުމަށް

އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ދެބަސް ނުވާނެ ފަދައިން ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފުކަންމަތީގައެވެ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގިގެން ދަނީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘްފުޅުންނެވެ. އަބޫ ހުރައިރާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ މި ޙަދީޘްފުޅުން ދޭހަވާ މާނައަށް ބަލައިލާއިރު މިޙަދީޘްގައި ވަނީ ""ތުއްތު ކުއްޖާ މި ދުނިޔެމައްޗަށް އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފު ގޮތްމަތީއެވެ. އެ ކުއްޖާ ޔަހޫދީއަކަށްވެސް ނަޞާރާއަކަށްވެސް މަޖޫސީއަކަށްވެސް ހަދަނީ އެކުއްޖާގެ މައިން...

ކިޔުމަށް

ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހިން އުޅެމުން އައީ ވަރަށްވެސް އާދައިގެ މެދު މިނެއްގެ ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެޒަމާނުގެ ތައުލީމު އުގެނުމުގެ ވަސީލަތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިލްމަކީ މާކަ ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ އެއްޗަކަށް ނުވެއެވެ. އަދި ލިބި ހުރި އިލްމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަސޭހަ ވަސީލަތްތަކެއް އޭރުގައި ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ދީނުގެ ކަންކަން ދިވެހިންނަށް އެނގެނީ މެދު މިނަކަށްށެވެ. ހަރާމް ހަލާލާއި، ވާޖިބާއި ސުންނަތް ދަނެއެވެ. މި ޒަމާނަކީ ހުރަހެއް...

ކިޔުމަށް

ލޯތަކުގެ ފިނިކަން. ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް ނަމުގައި ވެލިދޫގައި ވޯކްޝޮޕެއް އެޕްރިލް 1 ގައި ފެށޭނެއެވެ. އެންޑިއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވޯކްޝޮޕް އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތުން ވިދާޅުވީ މި ވޯކްޝޮޕަކީ ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ވޯކްޝޮޕެއް ކަމުގައެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާނީ 31 މާރިޗު 2016ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. 15 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ...

ކިޔުމަށް

ނ. ލަންދޫގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން މުބާރަތް "ރަން ތަރި 2016" މާދަމާ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މި މުބާރަތަކީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތެކެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ މި މުބާރާތް މި މަހު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ މިއީ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ތިން ވަނަ ޤުރުއާން...

ކިޔުމަށް

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދުގައި އީދު ނަމާދުކުރުން ވެލިދޫ ރަސްމީފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ވެލިދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓި (ވީޑްސް) އާއި ވެލިދޫގެ އެކި ކުލަބު ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަށް ގުޅިގެން މިފަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު ވެލިދޫ ރަސްމީ ފުޓިބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރާގޮތައް ކުރިންވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރީ ފަހަރު ތަކުގައި މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ޢީދު ނަމާދު ވަނީ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 3