# އަހްމަދު މިޒްޔާލްގެ ލިޔުންތައް


ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެއް ފަހަރާ އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް ލިބުނު ގައުމުގެ ޝަރަފް ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ސަން ސިޔާމް އިރުފުށީގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ޑަބްލިއުޓީއޭ) ގެ ގްރޭންޑް ފިނާލީގައި ރާއްޖެއަށް ޖުމްލަ ބާރަ އެވޯޑް ލިބިފައިވެއެވެ. އެ އެވޯޑްތަކަކީ؛ ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ބީޗް ޑެސްޓިނޭޝަން 2016 ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން...

ކިޔުމަށް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ޕްރޮމޯޝަނަލް އައިޓަމް ޑިޒައިންގެ ނަމުގައި ހާއްސަ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. މި މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނީ މި މުބާރާތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ އިތުރުން ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ....

ކިޔުމަށް

ވަގު ޑޮލަރު ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ބެންކް ތަކަށާއި ފުލުހުންނަށް އަންގައިފިއެވެ. ،މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ އުސޫލަކުން ކޮންމެ ޓިކެޓަކަށް 500  ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ޑޮލަރު ވިއްކަމުންދާއިރު އެކަމަށް އޮޅުވާލައިގެން ޑޮލަރު ގަންނާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ބެންކްތަކުގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުސާރައާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޑޮލަރު ލިބޭ ފަރާތްތައް...

ކިޔުމަށް

ދިވެހި ސިފައިން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން މިއަދު މަނާ ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ސިފައިންގެ މީހަކު އެ މުއައްސަސާގެ އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ނެތި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުމާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކާއެކު އިޖުތިމާއީ އެއްވުންތަކަށް ދިއުމާއި ބައިވެރިވުން މަނާ ކަމެއް ކަމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ކިޔުމަށް

މާލޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރާއިރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ފަސިންޖަރުންގެ ސަލާމަތަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް ލަތީފް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ލަތީފް ވިދާޅުވީ ވަރަށް އަވަސް މުސްތަގްބަލެއްގައި ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ހިދުމަތް...

ކިޔުމަށް

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ޖަމިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަނުން މުޅިން އާ ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނީ މި ސިސްޓަމް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް...

ކިޔުމަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި 45 މީހުން މަރުވެ 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ. މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ޕާކިސްތާނު ގަޑިން 9:30 ހާއިރު އެވެ. ބަލޮކިސްތާން ޕްރޮވިންސުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނީ އެ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ...

ކިޔުމަށް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ގެރެންޓީ ދޭ ސްކީމެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އިސްލާމިކް ބޭންކްއާއެކު މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ، ގާބިލުކަންހުރި ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ލޯނު ނަގާއިރު މި ސްކީމުގެ ދަށުން...

ކިޔުމަށް

ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ތައާރަފްކޮށް، ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ފޯން ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. ދިރާގުން މި ފޯނު އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކައިގެންނާއި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހާލައިގެން ފޯނުގެ ޖުމްލަ އަގު ދެއްކޭ ގޮތަށް ޕްރީ އޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވެ އެވެ....

ކިޔުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީއަކީ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީކަން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ވެސް ގަބޫލުކުރާނެއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުށްވެރި ކުރުމާއި ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރުމަކީ ވަރަށް ފޯރިއާއެކު މި ޕާޓީން ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ކަންތައްތައް ވެގެންދިޔައީ ހަމަ މި ދެންނެވުނު ފަދައިންނެވެ. މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ނުވަތަ އެމްޑީޕީއަކީ ރާއްޖޭގައި...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 2