# ފާތިމަތު ފާތިނާގެ ލިޔުންތައް


ލުނބޮޔަކީ ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. މިގޮތުން ކެއުމުގައި ލުނބޮޔަކީ ދިވެހިން ވަރަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެޗެކެވެ. ލުނބޯ ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާއިރު ލުނބޮއިން ޕުޑިން ވެސް އެޅެއެވެ. މިއަދު ދުވަހުގެ ރެސިޕީގެ ގޮތުގައި މި ގެނެސްދެނީ ލެމަން ޕުޑިން އަޅާނެ ގޮތެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި: 60 ގުރާމު ބަޓަރު/މާޖިރީން 1 ލުނބޯ (ތޮށި ނަގާފައި)

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1
TEST