# އައިމިނަތު އާޒިޔާގެ ލިޔުންތައް


ލެޓިއުސް އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ. މިގޮތުން ލެޓިއުސް ފަދަ ފެހިކަން ގަދަ ފައިދާހުރި ގިނަ ބާވަތްތަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން މިއަދު މިވަނީ އާންމު ވެފައެވެ. ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބައެވެކެވެ. މިއަދު ދުވަހުގެ ރެސިޕީގެ ގޮތުގައި މި ގެނެސްދެނީ "ގްސީން ސެލެޑް" އެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ބޮނޑި...

ކިޔުމަށް

ގުޅުމެއް ދެމި އޮތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންވާ އިތުބާރު ދެއޮތުމެވެ. ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ތެދުވެރި ކަމެކެވެ. އިތުބާރާއި ނުލައި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ކުރިޔާށް ނުދާނެކަމީ ކޮންމެ ބޭފުޅާކުވެސް ގަބޫލުކުރާނޭ ކަމެކެވެ. މުއާމަލާތް ކުރުމަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އިތުބާރު ގާއިމް ކުރުމުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަންތަކެވެ. މައްސަލައެއް ޖެހުމުން އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޑުމައިތިރި...

ކިޔުމަށް

ރާއްޖޭގައި ބާރު މިނެއްގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ޑެންގޫ ހުން ޖެހިގެން މިއަދު މެންދުރު އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ހަތް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.  ނޫނު ޑެއިލީއަސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ފާފު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކަމުގައެވެ. މި ކުއްޖާ އައިޖީއެންއެޗް އަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މާލެ ގެނައިއިރުވެސް...

ކިޔުމަށް

ކިއުކަންބާ އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު ތަރުކާރީ އެކެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކިއުކަންބާ އަކީ ސިއްޙީ އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބޭ ތަރުކާރީއެކެވެ. ކިއުކަންބާގެ %95 އަކީ ފެނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވިޓަމިން ކޭ އަދި ވިޓަމިން ސީ ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވެއެވެ. ކިއުކަންބާގެ ތެރެއިން އެންމެ ފައިދާ ބޮޑީ ގަދަ ފެހި ކުލައިގައި ހުންނަ ކިއުކަންބާ އެވެ. ކިއުކަންބާއިން ލިބޭ ބައެއް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1
TEST