# އާތިފް ހުސެއިންގެ ލިޔުންތައް


މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ލޯހުޅުވާލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން ފެންނަނީ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ވީދި ހަފުސްވަމުންދާ މަންޒަރެވެ. ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ބާރުކޮށްލާނަމޭ ހިތާ ގިޔަރު މައްޗަށްޖައްސާލާ ކޮންމެފަހަރަކު ޤައުމުގެ އަސާސީ ގުނަވަންތައް ބިންދަ ބިންދައިގެން ދާ މަންޒަރެވެ. ވެރި ކަމުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީންފެށިގެން ގޮސް އެންމެ ދަށުފަންތިއާއި ހަމަޔަށްވެސް ކަންހުރީ މިބީދައިންނެވެ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިބީދައިން ބަސްބުނާއިރު އެންމެގާތުން ފެންނަ ހުރި މަންޒަރަކީ...

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫ އިން ދާދި ދެންމެއަކު ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ. ވެލިދޫ އިން އެންޑީއަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތަކުން ވިދާޅުވީ 09:45 ހާއިރު ވެލިދޫގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ވަނީކަރަންޓު ކެނޑިފައިކަމަށްށެވެ. "ރަށުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކު ކަރަންޓެއް ނެތް. މި ފަހުން ކަރަންޓުގެ މަސައްސަލަ ހައްލުވެފަ ހުރި ކަމަށް މި ހީކުރީ. އެކަމަކު އެހެނެއްނޫން މިވީކީ. ކުދަކުދިން އެތިބީ ހޭލާ" ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި ވެލިދޫއިން ވާހަކަދެއްކި...

ކިޔުމަށް

ނ.ލަންދޫގެ މިސްކިތް ތަކުގައި ކުލަ ލުމާއި އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް އެރަށު ކައުންސިލް އިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔައް އެބަ ގެންދެއެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާރިފް ވިދާޅުވީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިސްކިތް ތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާކަމުގައެވެ. އަދި މިއަހަރު ހަމަ އެކަނި ކުލަލުމައްފަހު ނިންމާލީ ނޫން ކަމުގައިވެސް އާރިފް ވިދާޅުވިއެވެ. "މި...

ކިޔުމަށް

ނ. ދޮނައެރި ކަނޑޫދޫ ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއަދު ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ބިޑު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ޖުމްލަ ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބާރަ ފަރާތަކުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުރިން ކަނޑުދޫ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ ސޯލްޓެޑް ފައިބަރ ވޯކްސް އިން ވަނީ ބިޑު ކޮށްފައެވެ. އަދި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޕީ އަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދުގެ ހިއްސާވާ ބްލެކް ވުޑް އިންވެސް ވަނީ ބިޑު ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުމަށް

މުސާރަޔާއި އިނާޔަތްތައް ނުލިބޭ ގޮތަށް ދެ މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވާ ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު ހުސައިން ހަސީބަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް އެއަތޮޅުގައި ތިއްބެވި އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުން ނިންމައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މޭޑޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ހަތް ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މަސްވެރިންގެ ހިިޔާ ރެސްޓޯރެންޓް ގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. ފަސް އަހަރަށް ކުޔަށްދޭ މި ރެސްޓޯރެންޓް މިރިހިމާގެ ނަމުގައި އެންމެ ފަހުން ހިންގާފައި ވަނީ ނ.ވެލިދޫ މަންޒިލް މުހައްމަދު ހަސަންފުޅެވެ. އެފަރާތާ ހިންގުން ހަވާލުކުރީ 15 ޖޫން 2009 ގައެވެ. މަސްވެރިންގެ ހިޔާ ރެސްޓޯރެންޓްގައި ހުރި މަމަރާމާތް ކުރުމަށް ޖޫން މަހު...

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫގައި އަލަށް އެކުލަވާލި "ކުލަބް އެމުނި" ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބު ކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ "އެމުނި ބެރުހަރުގެ" ގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުލަބު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުއްރައްޒާގު ނ. ވެލިދޫ އުރަހަ އެވެ. ވައިސްޗެއަރާ ޕާސަނަކަށް ހޮވުނީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޙާލިދު އިބްރާހިމް ނ. ވެލިދޫ ރެސްޓްޕޮއިންޓް އެވެ. ސެކްރެޓަރީ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1
TEST